Napocska csoport

„Engem ne emeljen a magasba senki,
ha nem tud addig tartani, míg megnövök.
Guggoljon ide mellém,
ha nem csak hallani, de érteni akar,
hogy közel legyen a szívdobogásunk.”

( Birtalan Ferenc: Míg megnövök )

Csoportunk Süttörön működik, jelenleg 18 kisgyermek jár ide, 3-7 éves korúak.

Kiemelt célunk, hogy a hozzánk érkező kisgyermek érzelmi biztonságra leljen. Minden tevékenységünk alapja a szeretetteljes bánásmód, a gyermekközpontú szemlélet. Fontos számunkra, hogy minden kisgyermek saját, egyéni fejlődési ütemének megfelelő elvárásokkal találkozzon, sikerélményekkel gazdagodva erősödjön, fejlődjön, készüljön az iskolára. Gyermekeinkből boldog, kiegyensúlyozott, talpraesett, sikeres felnőtteket szeretnénk nevelni, akik megtalálják helyüket a világban.

Fontos feladatunk a szabad játék feltételeinek biztosítása, hiszen a kisgyermek a világról szerzett tapasztalatait a játékon keresztül tudja igazán feldolgozni.

A kisgyermekek fejlesztését célzó tevékenységformáink nagyrészt egy-egy nagyobb, aktuális téma feldolgozását segítik.
A fő ciklusokat az évszakok köré csoportosítottuk, és ezen belül az adott időszakra jellemző téma sokrétű feldolgozása a cél. Ehhez kapcsolódnak a mesék, versek, énekes játékok, a környezetismerettel kapcsolatos tevékenységek, a kézimunkák, barkácsolások, matematikai játékok.
Teret biztosítunk a gyermekek önálló próbálkozásainak, felfedezéseinek, alkotó tevékenységeinek, spontán tapasztalatszerzéseinek.

Minden nap mesélünk. Számunkra ez különösen fontos terület. A mese a legmélyebb értelemben nevel: tudást közvetít az életről, érzelmi segítséget nyújt a kisgyermek számára, nem is beszélve a magyar nyelv szépségének, szókincsének bemutatásáról, megismeréséről.
Egy-egy mesét hosszabb ideig és többféle módon is feldolgozunk, tapasztalatom szerint a kisgyermekek nagy örömére, és nem utolsósorban készségeik fejlesztését játékosan segítve.

Délelőttjeinket újszerű interaktív játékok, drámajátékok színesítik, nem kiszorítva a hagyományos ünnepek, népszokások felelevenítését, ünneplését.

Minden lehetőséget kihasználunk az udvari játékra, sétára. Kirándulunk a közeli erdőbe, a kastélyparkba, ellátogatunk különlegesebb helyekre is, mint például a rendőrség, tűzoltóság, repülőtér és így tovább.

Óvodánk nyáron történt felújítása csoportszobánkat is érintette. Berendezése segíti a délelőtti tevékenységek zavartalan megvalósulását, kuckós jellege esztétikailag és technikailag is harmonizál céljainkkal és segíti munkánkat. Díszítéséhez a gyermekek által készített műveket használjuk, illetve saját készítésű, természetes alapanyagú kellékeket.

Szeretettel vár minden kisgyermeket a Napocska csoportban Timi óvó néni és Panni dadus!