Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023 06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9431 Fertőd, Madách sétány 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus feladatok ellátása a munkaköri leírás alapján, a helyi Pedagógiai Program megvalósításával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Pályakezdő kollégák jelentkezését is várjuk. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban érintettek megismerhetik,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Holper Andrea nyújt, a +36204066534 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9431 Fertőd, Madách sétány 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 39-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Holper Andrea részére a tunderkert@fertod.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.fertod.hu - 2022. június 20.

        www.fertodiovoda.hu - 2022. június 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.