Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

óvodatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023 06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9431 Fertőd, Madách sétány 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai és bölcsődei adminisztrációs feladatok elvégzése, iratkezelési feladatok ellátása, elektronikus adatbázisok kezelése Levelek, dokumentumok, táblázatok előkészítése, formázása, szerkesztése. Postázási feladatok végzése. Közreműködés adatszolgáltatások teljesítésében, feldolgozásában. Kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        • Büntetlen előélet • Cselekvőképesség • Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Folyamatban lévő óvodapedagógus tanulmányok.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • Végzettséget/képzettséget igazoló okirat/ok másolata • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Holper Andrea nyújt, a +36204066534 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9431 Fertőd, Madách sétány 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.